ส่วนนำ

ชื่อเรื่อง

เฉาก๊วยน้ำเชื่อม

ผู้จัดทำ
2. ทีมพัฒนา
นายวุฒิชัย สิทธิ เลขที่ 16
นางสาว พุทธิดา  แซ่โฟ้ง เลขที่ 46
นางสาวเฟื่องฟ้า  ปันติ๊บ เลขที่ 47
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว อริศรา สะสม

คำขอบคุณ

กลุ่มของข้าพเจ้า ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครูอริศรา สะสม หรือเพื่อนๆทุกคน หากไม่มีผู้สนับสนุนทุกท่านลำพังผู้จัดทำเพียงไม่กี่คนคงไม่สามารถทำให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้

บทคัดย่อ

ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นทางกลุ่มได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์และคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยได้ทำความเข้าใจและได้นำความรู้นั้นมาประยุกต์กับการเรียน โดยอาศัยการทำเฉาก๊วยประกอบการนำเสนอบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อที่จะได้เผยแพร่ข้อมูล   ซึ่งในกระบวนการนี้จะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในการทำ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน และทำโครงงานนี้ได้สำเร็จ โดยลงมือปฏิบัติเอง จากการศึกษาทำให้ทราบว่าในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคี ความพร้อม และต้องมีทักษะในการเรียนรู้ได้เร็ว สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ทางกลุ่มสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s